CAMBIAMÉNT

di Livio Rossetti
I guardavi i cartulini.
Cui da cinquant’ani fa,
è si, Vèvar s’cugnusa.
Quasi gnenta l’è cambià.

Déss però ghè di prugét,
saran gros i cambiamènt.
Pensa, pensa e pö ripensa!
Fin adéss però’n fai gnènt.

Già m’la vedi la rutunda,
cun l’ingrés a’nt’la cità.
Tüta verda cui funtani,
piena d’verzi culurà.
E che dì d’la via Verbano,
tütt’ na pianta ‘na furésta.
Sarà düra pustegià,
ma i üsè faran gran festa.

Pö la piassa e altri rutundi,
tüt sarà valurisà.
Nün intant i stuma cìtu
L’aspetuma, pö s’farà.

Stù prugét di nostri strà,
l’è n’si sé da ves finì.
L’è cinq’ ani che spetuma,
e l’è mia finì lì.


Manca i sold, in già finì,
a ghè stai ‘na sturnamènt.
In fai sü ‘ n gran müragliòn
E pö ‘n dì ….l’è ‘n munumènt.

Nün spétuma cun speransa,
chì,”tra rogge e tra canali“.
Parchè suma brava gènt,
ma’n che a nün an gira i bàli.

Intant vaga m’è ch’al vaga,
ma lasìm almen sugnà.
Na rutunda cui funtani,
piena d’ …..vèrzi culurà.